Постојат повеќе предности за што е препорачливо да изберете страница направена со користење на платформата за WordPress.

Некои од поважните се: лесно за употреба, додавање на нови содржини, ажурирање на страницата, лесна за проширување и прилагодување на дополнителни потреби, добра поддршка за оптимизација …

Пред да започнете, треба да изберете тема за страницата што може да биде бесплатна или околу 50 американски долари. Веб-страницата може да изгледа иста како избраната тема, или ако се потребни промени и дополнителни барања, може да се направи од нова под-тема(child). Во тој случај, визуелниот изглед на страницата може да се измени. Покрај промената на визуелниот можно е исто така да се промени структурата на самата тема и да се вметне дополнителна функционалност, менувајќи ги датотеките на родителската тема.

Друг начин е да работите на празна тема и да креирате своја сопствена тема користејќи разни технологии (php, html, css, bootstrap ..)

НАШ ПРЕДЛОГ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *