• Вордпрес(WORDPRESS) веб-страницата нуди можност за нарачка, резервации и купување директно од страницата
  • PDF преземања (инструкции, списоци со цени, каталози)
  • вметнување производи во е-продавница (од бројот на производи најмногу зависи цената на изработката)
  • идеално за продавници

Комплетно дизајнирано и кодирано решение според потребите на клиентот, база на податоци и администраторски панел за ажурирање на страниците и податоците.

Веб продавница

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *